Lokale tilbud er en del av det innholdet folk ikke lenger finner på lokalavisa si, og små-annonsørene bruker annonsebudsjettet sitt hos de amerikanske gigantene.

Se LOKALE TILBUD på Vestererålen Online (vol.no) >

Ulike varianter av Handle lokalt karuseller er ute på over 120 aviser i Skandinavia, snitt antall annonsører pr avis øker, antall annonseskift/annonsør øker, - og >90% av annonsene som ligger ute er oppdatert av annonsørene selv!

Som selger inviterer du nye kunder inn via løsningen, og de kobler til via sin Facebook bruker og oppdaterer annonsene ved å legge på avisens #tag på den neste posten de legger ut på Instagram eller Facebook. Selvbetjening som virker!

“Flere av annonsørene forteller begeistret om kunder som kommer inn og henviser til annonser de har sett i karusellen.”

Ken Rune Birkeland Hansen
Key Account Manager vol.no
Se HANDLE LOKALT på rbnett.no og Handl Lokalt på danske folketidende.dk >
Se #eghandlarlokalt på Fjordenes Tidende
Se #eghandlarlokalt på Fjordenes Tidende >

Kontakt oss

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her