Det nære og viktige stoffet fra lag og foreninger engasjerer både barn, ungdom og voksne. Tjenesten skaper synlighet for organisasjoner, lag og foreninger og spiller sammen med sosiale medier på en helt ny måte. Lag og foreninger nyter godt av avisas distribusjon selv om de ønsker å publisere direkte på Facebook. Flere lag har byttet egne hjemmesider med Innocodes løsning på grunn av enkelheten og den verdien løsningen gir dem. Som lisenstaker får du unik tilgang på lokalt, brukerskapt stoff som engasjerer og ikke minst en enkel forretningsmodell som skaper inntekter for deg og organisasjonene som bruker tjenesten.

Med "Laget mitt" har vi sikret en posisjon innen foreningslivet i vår region, og løsningen gir oss en hel masse lokalt innehold med høy relevans for leseren.

Bjørn Rønningen Bjørn Rønningen
Tidligere redaktør, Hitra-Frøy

Ta kontakt

Samfunn

Det frivillige Skyttervesen

Se DFSGrasrot.no

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her