Moderne og effektive nettsider som møter innbyggernes behov for selvbetjening, relevant informasjon og dialog – på brukernes premisser. Innbyggerapp med push-varsel, tilpasset informasjon og enklere bruk på farten.

Vi ser at kommuner har mange gode ønsker når de planlegger nye nettsider. De ønsker sider som ser bra ut, er brukervennlige / enkle å finne frem i, lette å publisere med og innfrir krav til universell tilgjengelighet. De ønsker ikke minst sider som møter innbyggernes behov for selvbetjening, relevant informasjon og dialog – på brukernes premisser. Innbyggerne besøker normalt ikke kommunens nettsider jevnlig, derfor ønsker også mange kommuner en app som gir mulighet for både push-varsel, tilpasset informasjon og enklere bruk på farten.

Det handler om involvering av innbyggerne. Det handler ikke bare om teknologi

Hva leverer vi?
Vi leverer en solid pakke av tjenester som vil løfte kommunens digitale tilbud til innbyggerne dit det hører hjemme. Kjernen er en nettside som kompletteres med en innbyggerapp. Dette leveres i en samlet pakke fordi vi opplever at løsningene utfyller hverandre og samspiller på en måte som optimalt innfrir innbyggernes behov.

Med Innocodes kommune-pakke får dere nettside og innbyggerapp. Løsningene er godt sammensydd for å skape mest mulig synergi og minst mulig merarbeid ifm publisering og bruk.

Dere får en nettside med lettnavigerbar informasjon fra kommunen. Her er sterke søkefunksjoner, gode navigeringsmuligheter og et utseende som gir innbyggeren forståelsen av at sidene er nye og godt tilgjengelige på alle plattformer. Vi legger vekt på at innbyggerne så enkelt som mulig skal få løst oppgaven de kommer til sidene for å løse, enten det er å levere en søknad, finne et telefonnummer, finne prisen på en tjeneste eller orientere seg i hva som skjer i kommunen. Vi kompletterer kommunens egen informasjon på nettsidene med informasjon fra andre lokale samfunnsaktører (idrettslag, kulturinstitusjoner, etc.) dere ønsker at skal bidra med relevant informasjon til innbyggerne. Her kan det deles informasjon om arrangementer og nyheter, gjerne hentet automatisk fra aktørenes sosiale mediekanaler. Innbyggerne får èn felles kanal for relevant informasjon fra kommunen og lokalsamfunnet tilpasset den enkelte.

Slik kan deres nye kommune-nettsider se ut med Innocodes nettsider for kommuner. Se i full størrelse her.

Sandefjord Kommune

Innbyggerappen vil være unik for deres kommune og legges ut på App Store og Google Play for nedlastning. Her kan innbyggerne holde seg orientert om viktige hendelser i kommunen. Les mer om hvordan Sandefjord kommune har lykkes med dette og vant pris for beste innbyggerinvolvering og ​fikk gode tilbakemeldinger fra sine innbyggere​. Ifm Covid-19 sendte Sandefjord kommune ut en sms til alle innbyggerne og ba de laste ned innbyggerappen for å motta varsler om situasjonen der. Dette sparte kommunen for betydelige utgifter til sms i det videre kommunikasjonsarbeidet. Innbyggerappens funksjonalitet kan utvides etter ønske med sensorer som rapporterer inn f.eks.badetemperaturer, snømengde, snømåking, mm. Dette tilbyr vi i samarbeid med vår partner Atea. Se mer på ​https://innbyggerapp.no/.

Se video på Youtube av Sandefjords prosjektleder, Sondre, ​demonstrere innbyggerappen​ til Sandefjord levert av Innocode.

Ikke alle yrker og hverdagsøyeblikk innebærer at man sitter foran en pc.

Kombinasjon App og universelle nettsider

Vi mener at mobilen er en viktig kanal for ansatte og innbyggere i en kommune, da ikke alle yrker og hverdagsøyeblikk innebærer at man sitter foran en pc. Derfor er nettsidene laget for å fungere godt på mobil, og derfor kombinerer vi nettside med app. En app gir ekstra muligheter som f.eks.push-varsler og informasjon tilpasset posisjon. Kombinasjonen mobil og pc sikrer flere digitale brukere i kommunikasjon med kommunen. Appene og nettsidene er dessuten samkjørt med hverandre og med innbyggerløsningene så dere sparer tid på publisering.

Resultatet blir relevans, involvering og dialog på brukernes premisser og med effektiv publisering.

Ta kontakt

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her