Med Innocode Medlemsapp kan du gi medlemmene dine informasjon rett på mobilen. Ved hjelp av intelligent filtrering og personalisering kan du samle innhold fra forskjellige kilder, opprette såkalte mikro-vertikaler. Medlemsappen vil derfor alltid være oppdatert med nyheter og informasjon som er viktig for deg, medlemmene og organisasjonen.

Innocode Medlemsapp gir deg tilgang til det du trenger for å skape nye, superlokale tjenester med personifisert innhold. Løsningene i Medlemsappen gjør det mulig å aggregere og presentere innhold fra lokale og nasjonale kilder slik at medlemmene får et oppdatert og rikt innhold. Du kan definere kilder med aktive filtre og bygge lokale innholdsfeeder med regler som løfter frem det innholdet brukeren opplever som mest relevant. Du kan definere lokale samfunn og koble relevant mikroinnhold til riktige brukerprofiler.

Med Innocode Medlemsapp kan du skape helt nye tjenester i apper, for desktop eller la feedene inngå som deler av din etablerte tjeneste.

Det Frivillige Skyttevesen

Medlemskommunikasjon rett i lomma

Les hele caset

Ta kontakt

Fra bloggen

Se alle nyheter
  • Webinar: Flere apper i Innbyggerappen

    Er det slik at all kommunikasjon alltid passer alle innbyggerne i kommunen? Eller har ungdommene andre behov enn pensjonistene eller barnefamiliene? Har dere alle de tekniske løsninger selv i kommunen, eller er det slik at dere noen ganger samarbeider på tvers av kommunegrensene? Til dere som samarbeider og ønsker å tilpasse kommunikasjonskanalene har vi nå gode nyheter som vi gjerne ønsker å dele med dere.

  • Webinar: “Følg saken”- Digitalt engasjement på innbyggerens vilkår

    Å følge en sak gjennom de ulike stadiene i en kommunal beslutningsprosess kan være krevende for både innbyggere og ansatte. Nå kombinerer vi ledende teknologi for søk på tvers av kilder, dokument og åpne arkiv, med Innbyggerappens unike lösninger for relevante og personaliserte pushvarsler, for å skape en løsning som fanger opp og varsler innbyggere om informasjon som berører eller engasjerer dem.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her