Innocode Classifieds er en moderne og fleksibel plattform som automatiserer produksjonen, moderniserer presentasjonen og gir annonsøren en fantastisk brukeropplevelse for linje- og ettertekstannonser.

Du kan enkelt opprette nye kategorier med full fleksibilitet med hensyn til utseende, innleveringsskjemaer, annonser på nettet og på papir, og priser. Kunder kan tydelig se både online- og utskriftsversjoner før de sender inn annonsene og betaler direkte med et kort i løsningen eller via faktura. All eksport er automatisert og enkelt integrert med cms. Distribusjon gjøres vanligvis noen dager etter at domenet og navnet er valgt.

Inntektene avhenger av prissettingen og plasseringen av widgeten foran på siden og i den trykte versjonen.

Innocode Classifieds ga oss 50% vekst de første tre månedene etter lanseringen, og arbeidet med annonsene er redusert til noen få minutter.

Stein Olav Sivertsen Stein Olav Sivertsen
CEO, Hitra-Frøya

Ta kontakt

Fra bloggen

Se alle nyheter
  • Webinar: Flere apper i Innbyggerappen

    Er det slik at all kommunikasjon alltid passer alle innbyggerne i kommunen? Eller har ungdommene andre behov enn pensjonistene eller barnefamiliene? Har dere alle de tekniske løsninger selv i kommunen, eller er det slik at dere noen ganger samarbeider på tvers av kommunegrensene? Til dere som samarbeider og ønsker å tilpasse kommunikasjonskanalene har vi nå gode nyheter som vi gjerne ønsker å dele med dere.

  • Webinar: “Følg saken”- Digitalt engasjement på innbyggerens vilkår

    Å følge en sak gjennom de ulike stadiene i en kommunal beslutningsprosess kan være krevende for både innbyggere og ansatte. Nå kombinerer vi ledende teknologi for søk på tvers av kilder, dokument og åpne arkiv, med Innbyggerappens unike lösninger for relevante og personaliserte pushvarsler, for å skape en løsning som fanger opp og varsler innbyggere om informasjon som berører eller engasjerer dem.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her