Helt siden 2011 har Innocode hjulpet oppstartsbedrifter og SMBer med sine digitale produkter.  Vi har erfart at det er typiske feilsteg mange oppstartsbedrifter gjør og ønsker å bidra med erfaringer og innsikt for å hjelpe oppstartsbedrifter unngå de mest vanlige feilene. 

Innocode Launchpad hjelper deg med å skape et godt fundament for ditt digitale produkt. Insikt, kunnskapsoverføring, oppdagelse, uttesting av hypoteser og planlegging skaper en arena for å hjelpe deg med å redusere risiko og legge til rette for suksess.

Prosess

Vi tilpasser arbeidsmetodikken og fokusområdene etter ditt behov. Hvis du for eksempel allerede har gjennomført gode markedsanalyser kan vi heller bruke mer tid på prototyping eller vise versa.

Arbeidsmøter og innsikt

Sammen graver vi i grunnideen, behovene, løsningene og sørger for at sannheter utfordres og testes. Nå får hele teamet dyp kjennskap til konseptet, visjonen og ikke minst folkene bak.

Markedsundersøkelse

Finnes lignende løsninger allerede på markedet? Finnes det løsninger som ikke ligner, men allikevel konkurrerer om den samme oppmerksomheten? Vi tar et raskt dypdykk for å identifisere mulighetsrom og risiko.

Visjon og misjon

Vi forsøker å identifisere grunnhypotesen, og på mest effektivt vis verifisere denne og behovet den løser.

Definere MVP 

Mye arbeid er gjort, men noe av det vanskeligste gjenstår; å definere de aller viktigste elementene av løsningen som skal ut i markede og testes på ekte brukere. En MVP skal kun inneholde det som MÅ lages for å løse problemet og gi brukerverdi.

Prototyping

Enkle skisser av viktige elementer settes opp for å illustrere deler av løsningen og teste brukeropplevelsen.

Immaterielle rettigheter

I samarbeid med Protector IP tilbyr vi rådgivning for å gjøre vurdering av om det bør tas grep tidlig for å sikre immaterielle rettigheter i prosjektet.

Fra ide til fullverdig produkt

Apputvikling
Produktutvikling
Skalering

TicketCo – din digitale billettsalgassistent

Apputvikling
Produktutvikling
Skalering

TicketCo – din digitale billettsalgassistent

Apputvikling
Produktutvikling
Skalering

TicketCo – din digitale billettsalgassistent

Leveranse

Et godt og solid forarbeid legger til rette for at ditt produkt kan realiseres. Når innsiktsfasen er ferdigstilt får du en rapport som detaljerer arbeidet gjennomført. Vi har opplevd at flere har hatt god suksess med å bruke rapporten som underlag for å skaffe finansiering eller innhente anbud.

Rapporten detaljerer:

 • Beskrivelse av overordnet visjon og omfang 
 • Mulighet og risiko evaluering
 • Enkle klikkbare prototyper for kritiske funksjonaliteter 
 • MVP omfang og ikke-kritisk funksjonaliteter
 • Oversikt over tekniske behov inkl. anbefalt “stack” og potensielle 3e partsløsninger (om relevant)
 • Estimater, tidslinje og kostnad for MVP realisering

Launchpad leveres til fastpris og uten forpliktelser for oppdragsgiver. På grunnlag av funnene og resultatene kan du da enten gå videre med prosjektet sammen med Innocode, en annen leverandør eller droppe hele prosjektet det har gitt resultater som tilsier at andre prosjektmuligheter burde forfølges isteden. Det er viktig at begge parter kan krysse av i alle bokser før vi går videre med partnerskapet.

Om det viser seg at vi er ment for hverandre, setter vi i gang! De vi jobber med på denne måten er meget fornøyde, og sier at det ikke finnes en bedre måte å gjennomføre det på.

Usikker hvor du skal starte? Ta kontakt

 • Startup-feilene som styrer deg mot stupet

  Veien mot en vellykket startup er overstrødd med snublesteiner, men likevel er det altså noen som lykkes. Etter mer enn ti år som utviklingspartner for en rekke vellykkede startups, har vi merket oss noen feilsteg som øker sjansen for å se prosjektet som et rykende vrak i virkelighetens digitale grøftekant. Her er vår guide til deg som vil mislykkes rask og effektivt.

 • – Fordi vi ikke lager bullshit

  Chris Klemmetvold Sandvik har tatt over som leder av Innocode fordi han tror på at vi ikke bare har idéer og god kode, men løser ekte problemer for ekte mennesker.