Nøkkelen til moderne kommunikasjon i kommunen

En innbyggerapp er en app som gjør det lettere for mennesker å få informasjon og tilgang til digitale tjenester fra sin kommune. Den bidrar til å holde innbyggerne oppdaterte og engasjerte i hva som skjer lokalt.

Som innbygger kan du få push-varsler om hendelser og arrangementer. Kommunen kan også bruke dette som et verktøy for innbyggerdialog og for å tilbakemeldinger i fra innbyggerne. En innbyggerapp gjør det, kort sagt, enklere for deg og kommunen å kommunisere med hverandre.

Dette bør en god innbyggerapp ha

Det finnes mange forskjellige versjoner av innbyggerapper, men ifølge oss skal en god innbyggerapp ha følgende egenskaper:

 • Den er brukervennlig og tilgjengelig, det vil si; den oppfyller tilgjengelighetskrav.
 • Den kan sende ut tilpassede push-varsler.
 • Den har en aktivitetskalender, helst en der det lokale kultur- og foreningslivet bidrar med innhold.
 • Den inneholder sanntidsdata og informasjon som gjør at brukeren jevnlig bruker appen.
 • Den er enkel å administrere og oppdatere slik at den kontinuerlig kan oppdateres med ny og sesongbasert informasjon som er relevant for brukeren.

Innbyggerappen med stor I

Vår app, Innbyggerappen, har selvfølgelig alt dette (litt skryt må man vel ha på sin egen nettside?). Og det er kanskje derfor listen over kommuner i Norden som bruker vår løsning bare vokser.

Derfor trenger din kommune en innbyggerapp

Så nå, etter å ha skrytt litt kort om vår app, tenkte vi å fortelle hvorfor vi mener at alle kommuner bør ha en innbyggerapp.

En innbyggerapp forbedrer rett og slett kommunikasjonen med innbyggerne. Den letter tilgangen til viktig informasjon, tjenester og støtter borgerdialog. Appen muliggjør også rask tilbakemelding og deltakelse i lokale spørsmål, noe som fører til mer effektiv og gjennomsiktig forvaltning.

En innbyggerapp kan også gi kommunen mulighet til å snakke direkte med små segmenter i befolkningen og nå dem med hyperrelevant informasjon som ellers ville gått tapt i støyen eller mest sannsynlig: aldri blitt formidlet.

I tillegg til alt dette mener vi at en innbyggerapp, med riktig bruk, også er bra for den generelle beredskapen.

Kom i gang: Din vei til en smartere kommune

Ta kontakt med oss.

 • Sett sammen en prosjektgruppe og forvaltningsgruppe med engasjerte personer.
 • Bygg en kanalstrategi for appen deres. Hvordan skal dere gjøre den interessant for deres innbyggere?
 • Få en betaversjon av appen som dere kan teste og legge inn innhold i før lansering.
 • Planlegg en kampanje for appen. Fortell innbyggerne at appen deres finners! Hva skal dere fokusere på for å få dem til å laste den ned? Dette er et viktig steg.
 • Lanser appen og deres første kampanje for den.
 • Fortsett å utvikle appen og ta imot tilbakemeldinger som dere får fra brukerne. Fortsett å kommunisere om appen i deres andre mediekanaler slik at dere tiltrekker dere flere og flere brukere og bygger en sterk kanal.

Ta steget mot et engasjert lokalsamfunn

Så for å oppsummere: en Innbyggerapp gjør det enklere for deg som innbygger og for kommunen å kommunisere med hverandre, og for å fremme engasjement i lokalsamfunnet.

Ta kontakt

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her