Vi ser frem til å møte deg som har et sterkt engasjement og ønske om å være den som driver Innocode til å fortsette sin vekst og utvikling. En vekst som kommer fordi vi fyller viktige behov i markedet og en utvikling fordi vi hele tiden ønsker å fornye oss. Med din kunnskap om markedsføring og gode kommunikasjonsevner vil du først og fremst bygge videre på relasjonene til våre kunder, i dag hovedsakelig kommuner, lokale medier og organisasjoner, men også bringe oss inn i nye markeder.

Du, som oss, er stolt over å gjøre ditt beste og vil være åpen og inkluderende i din lederutøvelse. Vi håper at du vil ta vare på alle våre medarbeidere og sette pris på deres brede kompetanse, enten de befinner seg i Norge, Sverige, Ukraina eller USA. 

Vi vet at du med dine høye digitale ferdigheter, strategiske evner og tidligere erfaringer vil ha mye å bidra med. Vår nåværende Daglige leder Bjørn, som har ledet Innocode med suksess i mange år, er klar til å overlevere stafettpinnen til deg, og vi er ivrige etter at du skal begynne hos oss ​​så snart som mulig. Ta kontakt og fortell oss mer om deg selv, hvem du er, hva du har gjort før og hva du kan bidra med, slik at vi sammen kan finne ut om vi utgjør en perfekt match.

Din stillingsbeskrivelse i korte trekk: 

Totalansvar for virksomheten - du vil rapportere til styret
Det overordnede ansvaret for implementering av strategien og utviklingen - bringe selskapet inn i fremtiden på en proaktiv og bærekraftig måte
Lede og utvikle organisasjonen med søkelys på effektive prosesser og arbeid av høy kvalitet
Budsjett og resultatansvar
Du vil ha din base enten på vårt hovedkontor i Oslo, eller i Stockholm.

Om oss

Innocode AS ble etablert i 2011 og har kontorer i Oslo, Stockholm, Palo Alto, Lviv og Kiev. Mange av oss har bakgrunn innen media og teknologi, og sammen skaper vi bærekraftige og relevante kommunikasjonsløsninger. Med tilhørende salgskontorer og lokale avdelinger har vi en dedikert arbeidsstyrke på over 60 personer, bestående av digitale konsulenter, prosjektledere, designere, utviklere og teknisk personale.

Siden etableringen har vi vært en digital utviklingspartner med en brennende ambisjon om å levere løsninger som brukerne verdsetter. Vi leverer utviklingsprosjekter, digitale produkter og drifts- og støttetjenester i Norge, Norden og Nord -Amerika. Kundeporteføljen vår består av cirka 200 organisasjoner innen kommuner, media, medlemsorganisasjoner, bank, forsikring, fagforeninger og offentlige institusjoner.

Vi har en solid økonomi, har vært en Gasellebedrift i Norge de siste tre årene (2018- 2020) og ser en økende etterspørsel etter våre produkter og løsninger.

Ett av våre fokusområder er å bidra til å gjøre lokalsamfunn smartere og mer bærekraftige gjennom relevant (personalisert og involverende) kommunikasjon. Vi er ekstra stolte over vårt samarbeid med blant andre Sandefjord kommune, der Innbyggerappen, Sandefjord Innsiden, er kåret til ett av Norges fremste eksempler på gode Smart City løsninger.

Vår organisasjon utgjør et internasjonalt mangfold av mennesker med forskjellige aldre, kjønn og bakgrunn. Vi deler alle en genuin interesse for å bidra til bygging av et solid selskap med fornøyde kunder vi kan være stolte av og et godt arbeidsmiljø hvor vi hele tiden prøver å gjøre hverandre bedre.

Les mer om Innocode på www.innocode.no

Om deg

Du må inngi trygghet og tillit og kunne lede en organisasjon med fagfolk som til enhver tid befinner seg på fysisk forskjellige steder.

Du må ha solid strategisk kapasitet og evne til å se trender og utviklingstrekk, og det er åpenbart en fordel å ha et godt og allsidig nettverk, gjerne også i offentlig sektor.

Vi forventer at din søknad vil vise at du

Har erfaring fra ledelse av små vekstbedrifter innen IT / media, eller mellomlederansvar fra et større produktorientert miljø.
Ønsker å ta et topplederansvar for å bringe selskapet enda et stort skritt fremover.
Har høy digital kompetanse med erfaring fra digital produktutvikling, strategi og salg
Har solide kommunikasjonsevner, kunde-/markedserfaring og kommersiell legning.

Hvis vi ringer deg for et intervju eller kontakter folk som kjenner deg, vil vi også søke å finne ut om du er:

Ansvarlig og pålitelig
Løsningsorientert
Initiativrik og engasjert
Strukturert og uavhengig

Vi tilbyr markedsmessige lønnsvilkår og mulighet for medeierskap i selskapet.

Hvis du ønsker å søke på denne stillingen, ber vi deg sende en søknad med CV til bjorn@innocode.no, der du beskriver hvorfor du er rett person for Innocode.

Ettersom vi jobber for en jevn kjønnsfordeling, er vi glade for å se kvinnelige søkere til denne stillingen.

Tiltredelse: Så snart vi er enige om at du er den rette kandidaten for oss.

Fra bloggen

Se alle nyheter

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om våre produkter og tjenester, er det bare å ta kontakt på telefon eller mail på en av våre adresser nedenfor.

Support — hosting og WordPress kunder
support@innocode.no
Support — Produkter
Support chatSe tips her