Ömsesidighet

Det finns många sätt att driva ett projekt framåt. Vi tror på bra processer, tydliga ramar och transparens. Men något vi också värderar högt är mellanmänskligt och relationsskapande samarbete. Stela ramar kan fort bli för snävt och enegrikvävande. Då är det extra roligt när tillfälligheter gör att vi träffar andra som har samma förhållningssätt till kunder och partners, som på Isipisi.

Våren 2022 lärde vi känna Merete Spigseth, projektledare och strateg, och Isipisi. Föga anade vi då att det skulle vara början på det som nu har gått från att vara ett samarbetsprojekt till att bli ett partnerskap.

Ett Yin & Yang-format partnerskap

Det är alltid roligt att träffa på företag där vi kan tangera och komplettera varandras fokusområden: Isipisi med sin expertis inom allt från grafisk design, utveckling av mässkoncept, profilartiklar med mera. Och sen har vi oss på Innocode som teknik och kommunikationsföretag, både inom webb och våra digitala lösningar, i tillägg till skräddarsydda utvecklingsprojekt.

Jag har haft nöjet att arbeta med Innocode det senaste året i samband med en gemensam kund. Samarbetet har gått som smort och jag kunde därför inte vara mer nöjd med att vi nu har uppnått ett partnerskap som vi är helt säkra på kan bära frukt åt båda hållen. Vi ser Innocode som ett framåtlutat och seriöst företag och vi är helt säkra på att vi kommer att göra mycket roligt tillsammans under det kommande året!

Merte N. Spigseth
Prosjektleder & strateg

Det är just här, i skärningspunkten, som ljuv musik kan uppstå, både för oss och dig som kund.

Varför partnerskap?

Vi tror på synergieffekter, framåtanda och långsiktigt samarbete. Det kan ta tid att hitta den byrå som "passar", både när det kommer till vad de kan leverera och samverkansmetoder. Därför ser vi värdet i dessa partneravtal, inte bara för oss, utan för våra kunder.

Samarbetet ska bidra till lösningar, möjligheter och vidareutveckling. Det ska vara givande för alla parter. Helt enkelt en win, win OCH win situation. Som i det här fallet: Inte bara för Ispisi och Innocode, utan även dig som kund. Som i all bra marknadsföring måste alla parter ha en känsla av att tjäna på samarbetet.

Och vi, som förmodligen du också, möter olika människor och branscher. Och ibland, som här, träffar man de som har det extra lilla.

Specialbyggd monter av Isipisi för Haglöfs

Isipisi + Innocode = sant

Även om vi är i ett tidigt skede av vårt partnerskap har vi tilltro till att detta kommer att bära frukt. Vi har stor tilltro till hur Isipisi jobbar och har själva sett vad de är kapabla till. Och med vår kompetens har vi en brygga mellan det taktila, visuella och digitala.

Så, behöver du mässans coolaste monter – ja nu vet du vem du ska ringa.

Vill du veta mer?

Från bloggen

Se alla nyheter
  • “Hej, kan inte du bara slänga ihop en hemsida?”

    Ja, då och då får vi sådana förfrågningar. Vi får även andra frågor som “Du, hur mycket kostar en hemsida?”, “Kan du ha en sida klar på en vecka?”, “Måste vi verkligen lägga så mycket tid på förberedelser?” och många fler varianter. Dessa frågor är både lätta och svåra att svara på. Så låt oss gräva lite djupare:

Kontakta oss

Create relevance
Om Innocode