Helt siden 2011 har Innocode hjulpet oppstartsbedrifter og SMBer med å bygge gode software løsninger som realiserer deres digitale behov. Vi har erfart at det er typiske feilsteg mange oppstartsbedrifter gjør og ønsker å bidra med erfaringer og innsikt for å hjelpe oppstartsbedrifter unngå de mest vanlige feilene.

Som grunder eller selvstendig næringsdrivende tar du hundrevis av avgjørelser selv. Du skal være ekspert i alt fra salg til økonomi, og finne svar på alt som omhandler din bedrift. Vi har erfart at det er vanskelig å finne svar på alle disse spørsmålene og ønsker å gjøre det litt lettere for oppstartsbedrifter og SMBer å lykkes med sine tekniske behov.

Om Innocode Launchpad

Innocode Launchpad hjelper deg med å skape et godt fundament for din digitale løsning. God kunnskapsoverføring, oppdagelse, uttesting av hypoteser og planlegging skaper en arena for å hjelpe deg med å redusere risiko og legge til rette for suksess.

Hele prosessen tar ca. 5-8 uker. Vi kobler deg med et utvalgt team hos oss bestående av rådgivere, prosjektledere, utviklere og designere. Sammen jobber dere igjennom utvalgte fokusområder som legger til grunn for sluttrapporten vi leverer. Arbeidsmetodikken og fokusområdene tilpasses etter behov slik at vi unngår å bruke tid på områder som allerede er dekket fra før. Under er en oversikt over hvilke områder vi normalt dekker, men som sagt tilpasses disse etter behov.

Innsikt

Sammen graver vi i grunnideen og behovene, og sannheter utfordres og testes. Hele teamet får dyp kjennskap til konseptet, visjonen og ikke minst folkene bak. Målet er å skape et godt grunnlag for hvilke problemstillinger som skal stå i fokus og hva ønsket resultat er.

Markedsundersøkelse

Finnes lignende løsninger allerede på markedet? Finnes det løsninger som ikke ligner, men allikevel konkurrerer om den samme oppmerksomheten? Vi tar et raskt dypdykk for å identifisere mulighetsrom og risiko. Hvis du allerede har gjort god markedsundersøkelse, bruker vi heller mer tid på et av de andre områdene.

Definere MVP

Hva MÅ den tekniske løsningen inkludere for å gi brukerverdi? Minimum viable product (MVP) er utfordrende, men ekstremt viktig. En godt definert MVP gjør at vi kan bedre estimere kostnad for teknisk oppbyggelse, utføring og time-to-market.

TicketCo

Fra en enkel digital billettløsning i Norge til en “pay per view” leverandør for kultur- og sportsbransjen i Norden og UK.

Les mer om caset her.

Prototyping

Våre erfarne UX/UI designere settes på oppgaven for å lage enkle skisser av viktige elementer som illustrerer deler av løsningen og tester brukeropplevelsen.

Teknisk kravspesifikasjon

Hva slags software er riktig? Trenger du en App, eller kanskje en web-app? Hvilke tekniske behov har du og finnes the 3e partsløsninger som kan benyttes for å minimere kostnad?

Sammen med vårt utviklingsteam finner vi de beste løsningene og definerer tekniske krav. Vi tar høyde for videreutvikling og skalering slik at løsningen kan vokse og være relevant over lengre tid. Teamet estimerer også hvor lang tid det vil ta å bygge løsningen (time-to-market) og kostnadsbildet til ferdigstilt MVP.

Immaterielle rettigheter

I samarbeid med Protector IP tilbyr vi rådgivning for å gjøre vurdering av om det bør tas grep tidlig for å sikre immaterielle rettigheter i prosjektet.

Leveranse

Et godt og solid forarbeid legger til rette for at din løsning kan realiseres. Når alle områdene i innsiktsfasen er ferdigstilt får du en rapport som detaljerer arbeidet gjennomført. Vi har opplevd god suksess med å bruke rapporten som underlag for å skaffe finansiering eller innhente anbud.

Rapporten detaljerer:

  • Beskrivelse av overordnet visjon og omfang 
  • Mulighet og risiko evaluering
  • Enkle klikkbare prototyper for kritiske funksjonaliteter 
  • MVP omfang og ikke-kritisk funksjonaliteter
  • Oversikt over tekniske behov inkl. anbefalt “stack” og potensielle 3e partsløsninger (om revelant)
  • Estimater, tidslinje og kostnad for MVP realisering

Eierskap til din ide

Innocode Launchpad leveres til fastpris og uten forpliktelser. Du kan fritt benytte resultatet av prosjektet og sluttrapporten. Alt av design og løsninger spesifikt utviklet for prosjektet tilhører oppdragsgiver.

På grunnlag av funnene og resultatene kan du da enten gå videre med prosjektet sammen med Innocode, eller annen leverandør. Uavhengig av neste steg, har du nå et solid og godt grunnlag for hvordan å realisere din ide.

For oss som leverandør er det veldig viktig at begge parter kan krysse av i alle bokser før vi går videre med partnerskapet. Men om det viser seg at vi er ment for hverandre, setter vi i gang med å utvikle din løsning! De vi jobber med på denne måten er meget fornøyde, og sier at det ikke finnes en bedre måte å gjennomføre det på.

Ta kontakt for en uforpliktende prat!